Özel Begos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kişisel Veri Güvenliği Politikamız

Kişisel Veri Güvenliği Politikamız

 • Anasayfa
 • -
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikamız

Hemen Başvurun

Geleceğiniz için hemen karar vermek zorunda olmasanız da hemen adım atmak zorundasınız. Geleceğine yön vermek için adım adım ilerleyeceğin ve doğru yolu bizlerle bulacağın bir eğitim istersen ilk adımı şimdi atabilirsin.

Hemen Başvurun

Kişisel Veri Güvenliği Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Yönelik Aydınlatma

Değerli Ziyaretçimiz,

Özel Begos Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi olarak, internet sitemizdeki form aracılığı ile yapacağınız ön kayıt başvurusu sırasında, öğrenciye ait ait isim, soyisim, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, mevcut okulu, sınıfı, okulumuzda tercih ettiği bölüm, yaşadığı il ve ilçe ile anne ve/veya babasına ait isim, soyisim, telefon numarası kaydedilmektedir.

Tarafınızca yapılan başvuru, başvuru yaptığınız tarihten itibaren 30 gün içinde incelenerek olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır. Tarafınızca yapılan başvurunun inceleme süresi içinde, tarafınıza ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ilişkin kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanacaktır. İşbu süre zarfında, tarafınız ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ilişkin kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kurumumuz ilgili idari personeli ile internet sitemizin ve okul yönetim platformumuzun servis, yazılım ve barındırma(hosting) hizmet sağlayıcıları dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Tarafınızca yapılan başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, tarafınıza bilgilendirme yapılacak ve başvurunuzun olumsuz sonuçlandığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 14 gün içinde, tarafınıza ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait yukarıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz geri dönüşümü imkansız şekilde fiziksel ve dijital olarak imha edilecektir.

Tarafınızca yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, tarafınıza ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait yukarıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz nihai kayıt gerçekleşene kadar işbu aydınlatma formunda belirtilen şartlar dahilinde, işlenme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir. Kurumumuz tarafından işlenen tarafınıza ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliği ve korunmasına ilişkin tüm tedbirler en üst düzeyde alınarak, kişisel ve özel nitelikli verilerinizin güvenliğini sağlanacaktır.

Tarafınız ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kurumumuz kayıt kabul süreçleri kapsamında taahhüt edilen eğitim hizmetine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin takibi, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, tarafınıza özel fırsatların geliştirilmesi ve bildirilmesi ile işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile kaydedilmektedir.

Kurumumuz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen tarafınıza ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kurumumuz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınız ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurt içi veya yurt dışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ile hizmet alınan alt yüklenici şirketler ile kurumumuza hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Tarafınız ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işlenme amacının ortadan kalkmasından itibaren 90 gün süre içinde tarafımızca geri dönüşümü imkansız şekilde imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi gereğince sahip olduğunuz haklarınız:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafınız ve adına başvuru yaptığınız öğrenciye ait tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Vakfımız tarafından yukarıda açıklandığı şekilde işlenmesi ve aktarılması, tarafınızın vereceği açık rıza ile mümkün olacaktır.

Hemen Başvurun

Geleceğiniz için hemen karar vermek zorunda olmasanız da hemen adım atmak zorundasınız. Geleceğine yön vermek için adım adım ilerleyeceğin ve doğru yolu bizlerle bulacağın bir eğitim istersen ilk adımı şimdi atabilirsin.

Hemen Başvurun